Poziv na izbornu godišnju Skupštinu 2019.

Na temelju Članka 23. Statuta BICIKLISTIČKOG KLUBA BOR Predsjednik Kluba saziva i upućuje:

POZIV

na izbornu godišnju Skupštinu

koja će se održati dana 09. Veljače 2019. godine s početkom u 19:00 sati u  Sportskoj zajednici grada Virovitice (Matije Gupca 63).
 

Dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela:
  • Zapisničara, dva ovjerovitelja Zapisnika
  • Verifikacijskog povjerenstva, Predsjednika i dva člana
 2. Usvajanje Dnevnog reda
 3. Izvješće o aktivnostima i radu Kluba u 2018. godini
 4. Financijsko izvješće za 2018. godinu
 5. Imenovanje Predsjednika Kluba*
 6. Imenovanje Dopredsjednika Kluba*
 7. Imenovanje Tajnika Kluba*
 8. Predlaganje i donošenje Plana i programa za 2019. godinu
 9. Predlaganje i donošenje Financijskog plana za 2019. godinu
 10. Razno

* napomena za izbore rukovodstva Kluba, prema članku 8. Poslovnika o radu Skupštine BK BOR:

Svaki član Skupštine  ima pravo predlaganja kandidata za izbor Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika što uključuje pravo svakog člana da prijavi sam sebe.

Predsjednik Radnog/Verifikacijskog povjerenstva poziva kandidata za Predsjednika Kluba na prihvaćanje i obrazloženje kandidature.

Predsjednik Radnog/Verifikacijskog povjerenstva poziva kandidate za Predsjednika Kluba, da prezentiraju Skupštini Plan i program rada za novo mandatno razdoblje.


Pozivam sve zainteresirane koji žele saznati nešto više o našim ciljevima i djelovanju te nam se priključiti, da se odazovu Skupštini.

Obnova članarina za 2019. biti će prije obavljena prije održavanje Skupštine čime dobivate pravo glasa. Za osobe mlađe od 18 godina članarina je besplatna uz ispunjenu pristupnicu sa potpisom roditelja.

Predsjednik BICIKLISTIČKOG KLUBA BOR

Dejan Jović