Pump track više nije u funkciji

Kontakt:

jupampara@gmail.com
Facebook stranica

Opis:

• Godina izgradnje 2010.
• Utrošeno cca 18 kubika zemlje i ostalog otpadnog materijala
• Dimenzije 15 x 15 metara

JUP Pump track session:

Odgovori