Odluke sa Skupštine održane 11. rujna 2015.

Skupština udruge BICIKLISTIČKOG KLUBA BOR na skupštini održanoj 11. rujna 2015. godine donijela je:

ODLUKE

1. Promjena Statuta BICKILISTČKOG KLUBA BOR.
Prijedlog novog Statuta je jednoglasno usvojen.

2. Imenovanje Predsjednika BICKILISTČKOG KLUBA BOR.
Za Predsjednika je predložen Dejan Jović. Prijedog je jednoglasno usvojen.

3. Imenovanje Dopredsjednika BICKILISTČKOG KLUBA BOR.
Za dopredsjednika je predložen Damir Romić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Imenovanje Tajnika BICKILISTČKOG KLUBA BOR.
Za Tajnika je predložen Ivan Vrbanić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Imenovanje Likvidatora BICKILISTČKOG KLUBA BOR.
Za Likvidatora predložen je Vanja Golub. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Promjena sjedišta Kluba.
Predložena je promjena adrese Kluba sa Ivana Kapistrana 10 na Pejačevićevu 3, 33 000 Virovitica. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Imenovanje Počasnog člana.
Za Počasnog Predsjednika predložen je Josip Fett. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Novi Statut. • Zapisnik sa Skupštine.

Odgovori