Poziv na Skupštinu 11. rujna 2015.

Na temelju Statuta Predsjednik Biciklističkog kluba BOR saziva i upućuje:

POZIV

na izbornu Skupštinu

dana 11. rujna 2015. godine s početkom u 21:00 sat u caffe baru „Boom“ u Virovitici, Stjepana Radića 27 (staklena terasa).

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i uvodna riječ Predsjednika Kluba
 2. Izbor radnih tijela:
  1. zapisničara
  2. dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Imenovanje Predsjednika
 5. Imenovanje Dopredsjednika
 6. Imenovanje Tajnika
 7. Izglasavanje novog Statuta
 8. Imenovanje Likvidatora
 9. Razno

Molim da svoj dolazak potvrdite na e-mail: bor.vtc@gmail.com ili na broj telefona: Fett 098 342 309.

Pozivam i druge zainteresirane kolegice i kolege koji nam se žele priključiti, da se odazovu Skupštini i saznaju nešto više o našim ciljevima i djelovanju.

Predsjednik BK BOR

Josip Fett

Odgovori