Izvješće sa godišnje Skupštine 28. siječnja 2017.

U subotu 28. siječnja 2017. godine, u prostorijama Caffe-disco bara Štedna, održana je redovita godišnja Skupština BICIKLISTIČKOG KLUBA BOR.

Prije početka Skupštine članovi su imali priliku obnoviti članstvo u Klubu.

U uvodnom dijelu Predsjednik Kluba Dejan Jović zaželio je dobrodošlicu svim pristunim članovima i gostima, zahvalio im se za dolazak i za rad koji su uložili tokom godine. Nakon izbora Radnih tijela i usvajanja Dnevnog reda, Tajnik Kluba Ivan Vrbanić podsjetio je članove na Poslovnik o radu Skupštine i načinu izbora novog Dopredsjednika Kluba.

Imamo DoPrecjednicoou

Prijašnji Dopredsjednik Kluba, Damir Romić, dao je ostavku usmenim putem u kolovozu 2016. godine. Predsjednik Kluba, za kandidata, predložio je Mateju Cah. Pošto nije bilo drugih kandidatura, članovi Skupštine su imali lak zadatak te je, uz jednoglasnu podršku, izabrana nova Dopredsjednica Kluba.

Izvješće o radu Kluba u 2016. godini

Tajnik Kluba prezentirao Izvješće o aktivnostima i radu Kluba u 2016. godini u kojemu su pobrojane sve radne akcije, zajedničke vožnje i rezultati sa utrka.

Tokom sezone na utrkama Slavonske brdsko biciklističke lige je nastupilo 9 vozača u našim dresovima, na 12 od 12 mogućih utrka, čime je BK BOR završio na 11. mjestu u ukupnom klupskom poretku.
XCO Put šarana je ponovno napravio vlastiti rekord po broju vozača sa nastupom 83 vozača na lanjskoj utrci. Istaknuta je potreba da se ranije krene u organizaciju same utrke te da se odazove veći broj ljudi na radne akcije.

Zatim su nabrojane ostale aktivnosti u kojima je sudjelovao Klub kao što su edukacija za MTB suce, organizacija Specialized Demo Daysa, Obiteljska i Virovitička biciklijada. Članovi su pozdravili sa oduševljenjem vijest da je postavljena smeđa tabla “Put šarana” na magistralnoj cesti.

Nakon aktivnosti, slijedilo je Financijsko izvješće gdje je utvrđeno da je Klub poslovao pozitivno te je višak prihoda prenesen u tekuću godinu. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena.

Plan za 2017. godinu

Predsjednik Kluba prestavio je Plan i program za 2017. godinu. U planu su izneseni prijedlozi radnih akcija na Putu šarana, izrada informacijske table Put šarana na Virovitičkim ribnjacima, organizacija utrke na Putu šarana, organizacija Mikeške i Obiteljske biciklijade, izrada dresova te zajednički odlazak na vođenu vožnju kao npr. Gorski kotar bike tour.

Predsjednik je predstavio “Projekt Šaran” kojemu je cilj brendiranje staze Put šarana te izgradnja mikrolokacije na kojemu bi Klub djelovao.

Rasprava se na ovoj točki zakuhtala te su Članovi ukazali na to da bi Klub trebao napraviti dugoročnu strategiju razvoja te razraditi ciljeve i aktivnosti. Iskazan je i problem nedostatka vozača. Zaključeno je da će se rasprava nastaviti drugom prilikom.

Sve aktivnosti potrebno je i financirati što je prezentirano u Financijskom planu za 2017. godinu u kojemu se planirani prihodi i rashodi poklapaju te su slični lanjskima. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena.

Razno

Predsjednik Kluba pod točkom razno predstavio je dva projekta za moguću suradnju na budućim turističkim i edukativnim projektima na kojemu će Klub sudjelovati.

Što se tiće Slavonske brdsko biciklističke lige, ove godine smo domaćini sastanka Upravnog odbora lige na kojemu će se osnovati Udruga čiji će članovi biti biciklistički klubovi koji sudjeluju u ligi. Nakon sastanka, članovi će biti obaviješteni o novostima i datumima utrka na ligi.

Tajnik Kluba predložio je, s ciljem privlačenja mlađih vozača, da maloljetni članovi budu oslobođeni plaćanja godišnje članarine te je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik Kluba predstavio je sponzorstva za 2017. godinu, koja će biti slična kao a o detaljima će Članovi biti obaviješteni nakon što se definiraju ugovori. Točka je jednoglasno prihvaćena.

Sjednica Skupštine završila je u 20:45 sati.

Nakon Skupštine neslužbeni dio te druženje sa gostima i simpatizerima se odvijao u Caffe-disco baru Štedna i Caffe baru Boom.